OM IML TECHNOLOGIES

Vi brinner för automation, gillar höga krav och utmanande applikationer.

Vi får ständigt bekräftat att den där extra ansträngningen vi så gärna gör, betalar sig. Tidsspillan, störningar och stopp minimeras. Kvaliteten blir hög, allt ser snyggt ut och satsningen kan på kort tid räknas hem.

Det handlar så klart om vad vi gör, men ännu mer om hur. Vi är måna om hela processen, från första gången vi träffar våra kunder tills vi säger tack och hej, vilket vi sällan gör. Relationerna brukar bli långvariga.

Vi är tämligen säkra på att våra kunder gärna vittnar om vårt engagemang och om hur hängivet vi jobbar för att hitta bra och kreativa lösningar som stärker konkurrenskraften.

IML Technologies i Jönköping ingår som en del i den entreprenörsdrivna automationsgruppen 3BUTTON GROUP. Övriga bolag i gruppen är Fröjd Automation AB och Front Automation AB.

Bolagen drivs i tätt och nära samarbete med varandra och med gemensam ledning. Samarbetet gör att vi kan dela på resurser och nyttja spetskunskap tvärfunktionellt i alla gruppens bolag.

Tillsammans omsätter automationsgruppen 100 MSEK och har ca 30 medarbetare.

Front Automation är nischat på automation av plock, pack och palletering och levererar allt från enklare palleteringsceller till kompletta packlinjer främst till konsument- och livsmedelsindustrin.

Fröjd Automation levererar automation för maskinbetjäning och montage till fordonsindustrin och andra krävande industrikunder.

IML technologies levererar kompletta robotsystem för laddning och plundring av formsprutor till producenter av förpackningsmaterial, burkar och lock till livsmedelsindustrin.

Synergierna och möjligheterna till samarbete mellan bolagen är stora och till nytta både för våra anställda och våra kunder. Tillsammans är vi starka.

Fröjd Automation levererar automation för maskinbetjäning och montage till krävande industrikunder och fordonsindustrin.

Front Automation är nischat på automation av plock, pack och palletering och levererar allt från enklare palleteringsceller till kompletta packlinjer främst till konsument- och livsmedelsindustrin.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!