”VI ÄR EN TREKNAPPSFABRIK”

Behovet av användarvänlighet uttrycktes på ett bra sätt av Torbjörn Jonsson, VD på Delsbo Candle, i samband med ett projekt hos dem.

”Vi är en treknappsfabrik! Vi vill ha en startknapp, en stoppknapp och en knapp för återställning när något går fel – alla andra knappar är av ondo!”

Man kan säga att Torbjörn formulerade vår affärsidé och vårt erbjudande, samtidigt som han gav oss ett kvitto på att vi tänker rätt. Vi måste ställa riktigt höga krav på oss själva som systembyggare, om vi vill fortsätta hjälpa svensk industri att vara konkurrenskraftig. Och det vill vi.

Lätt att använda

Våra kunder är experter på att producera burkar och lock av alla de slag med mycket höga krav på kvalitet och teknisk tillgänglighet. Produktionen pågår ofta dygnet runt och man kan inte alltid ha personal med avancerat automationskunnande på plats. Att produktionsanläggningen är lätt att använda och lätt att hantera är affärskritiskt.

Vår styrka som automationsleverantör är att vi kan bygga sofistikerade tekniska lösningar som vem som helst kan använda och som utan problem kan producera dygnet runt årets alla dagar.

Det är därför vi lägger så stort fokus på användarvänlighet och bygger upp pedagogiska operatörspaneler lätta att förstå för alla. För att nå hög tillgänglighet, vilket betyder att anläggningen går friktionsfritt, bygger vi också in pedagogiska larm och säkra system för felhantering.

Lätt att starta

Inom plastindustrin körs produktion ofta dygnet runt och inte sällan både med ordinarie och inhyrd personal. Vi ägnar därför en stor del av våra projekt åt att göra systemen så lätta att använda som möjligt.

När allt fungerar perfekt behövs bara start och stopp. Verkligheten bjuder dock på fel, störningar och oväntade händelser. Därför är våra automationslösningar lätt att återställa och komma igång med på nytt.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!